DỊCH VỤ KÝ SỐ TỪ XA
VNPT SmartCA

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Điều khoản sử dụng dịch vụ VNPT-SmartCA

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

1. Có quyền yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của mình tạm dừng, thu hồi chứng thư số đã cấp và tự chịu trách nhiệm về yêu cầu đó.
2. Nhận thức đầy đủ quyền và trách nhiệm khi thực hiện giao dịch sử dụng dịch vụ VNPT Mobile PKI, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng khóa bí mật.
3. Cung cấp thông tin theo quy định một cách trung thực, chính xác cho VNPT-Vinaphone. Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và thiệt hại xảy ra nếu vi phạm quy định này. Trường hợp có sự thay đổi về các thông tin này phải thông báo ngay cho VNPT-Vinaphone để thay đổi thông tin chứng thư số.
4. Lưu trữ, bảo mật thông tin cặp khóa bí mật của mình một cách an toàn, bí mật trong suốt thời gian chứng thư số của mình có hiệu lực và bị tạm dừng.
5. Chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu tài khoản dịch vụ, quản lý và sử dụng tài khoản, SIM thuê bao, thiết bị di động của mình để sử dụng dịch vụ VNPT Mobile PKI; SIM thuê bao, thiết bị di động này thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của Khách hàng, do người có thẩm quyền của Khách hàng thực hiện và tự chịu mọi trách nhiệm khi quản lý và sử dụng thiết bị của mình.
6. Có trách nhiệm đọc, hiểu rõ và thực hiện đầy đủ các quy định bảo mật, an toàn thông tin chứng thư số đã được VNPT-Vinaphone khuyến cáo. Khách hàng tự chịu trách nhiệm đối với các mất mát, thiệt hại xảy ra do vi phạm quy định này.
7. Cung cấp thông tin theo quy định một cách trung thực, chính xác cho VNPT-Vinaphone khi có yêu cầu theo đúng quy định.
8. Trường hợp tự tạo cặp khóa cho mình, thuê bao phải đảm bảo thiết bị tạo cặp khóa sử dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng. Quy định này không áp dụng cho trường hợp thuê bao thuê thiết bị tạo cặp khóa của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
9. Lưu trữ và sử dụng khóa bí mật của mình một cách an toàn, bí mật trong suốt thời gian chứng thư số của mình có hiệu lực và bị tạm dừng.
10. Thông báo trong thời gian 24 giờ cho VNPT- Vinaphone nếu phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật của mình đã bị lộ, bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép để có các biện pháp xử lý.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của VNPT-Vinaphone

1. Bên B được loại trừ trách nhiệm với Bên A và Bên thứ ba trong trường hợp Bên A bị lộ/mất mật khẩu dịch vụ ký số trên thiết bị di động VNPT Mobile PKI hoặc mất/thất lạc SIM thuê bao, thiết bị di động dẫn đến người không có thẩm quyền tự ý sử dụng dịch vụ;
2. Đảm bảo cung cấp dịch vụ ký số trên thiết bị di động VNPT Mobile PKI cho Khách hàng đáp ứng các điều kiện an toàn cho chữ ký số theo Quy định tại Điều 9 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP và Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT;
3. Quản lý và bảo mật chứng thư số của Khách hàng theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn thông tin trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ;
4. Có trách nhiệm giải quyết các rủi ro và chịu trách nhiệm trong trường hợp lỗi dịch vụ được xác định của VNPT-Vinaphone;
5. Có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng, đồng thời áp dụng những biện pháp ngăn chặn và khắc phục kịp thời trong trường hợp phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật của Khách hàng đã bị lộ, không còn toàn vẹn hoặc có sự sai sót khác có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của Khách hàng.
6. Sau khi nhận được xác nhận tính chính xác của thông tin trên chứng thư số do Khách hàng xác nhận, trong vòng 24 giờ VNPT-Vinaphone công bố chứng thư số đã cấp cho thuê bao trên hệ thống cơ dữ liệu về chứng thư số của VNPT-Vinaphone và thông báo cho Khách hàng về việc chính thức sử dụng dịch vụ.
7. Đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng một cách liên tục, không bị gián đoạn trong suốt thời gian hiệu lực của chứng thư số trừ trường hợp bất khả kháng hoặc bảo trì dịch vụ, sửa chữa hệ thống.
8. Đảm bảo kênh tiếp nhận thông tin hoạt động 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần từ Khách hàng liên quan đến việc sử dụng chứng thư số. Tổng đài hỗ trợ: 18001260;
9. Có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin riêng, thông tin cá nhân và thiết bị lưu trữ chứng thư số cho Khách hàng theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin và pháp luật khác có liên quan.
10. Có trách nhiệm khuyến cáo Khách hàng về việc thay đổi cặp khóa khi cần thiết nhằm đảm bảo tính tin cậy và an toàn cao nhất cho cặp khóa của Khách hàng.
11. Có trách nhiệm khuyến cáo Khách hàng các quy định về bảo mật, an toàn thông tin chứng thư số trong quá trình sử dụng, bao gồm: Quy chuẩn thiết bị di động; Quy chuẩn ứng dụng di động; .... 12. Có trách nhiệm thực hiện gia hạn chứng thư số; tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số của Khách hàng nếu Khách hàng có yêu cầu bằng Phiếu đề nghị hoặc Văn bản.
13. Trong thời gian tạm dừng, VNPT-Vinaphone có trách nhiệm duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến chứng thư số đã cấp cho Khách hàng.
14. Khi bị thu hồi giấy phép, phải thông báo ngay cho Khách hàng về việc ngừng cung cấp dịch vụ của mình và thông tin về tổ chức tiếp nhận cơ sở dữ liệu của mình để đảm bảo quyền lợi sử dụng dịch vụ của thuê bao.