DỊCH VỤ KÝ SỐ TỪ XA
VNPT SmartCA

Gói SmartCA Doanh nghiệp

12 Tháng

1.500.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
12 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 500 lượt ký
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000
Số lượt ký tối đa: 10 lượt ký
24 Tháng

2.700.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
24 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 500 lượt ký
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000
Số lượt ký tối đa: 10 lượt ký
36 Tháng

3.800.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
36 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 500 lượt ký
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000
Số lượt ký tối đa: 10 lượt ký

Gói SmartCA Cá nhân thuộc tổ chức

Gói SmartCA Cá nhân

Gói SmartCA dùng 01 lần

01 Tháng

20.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
01 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa: 10 lượt ký
Thời gian sử dụng tối đa: 30 ngày
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000
Số lượt ký tối đa: 10 lượt ký