Nhảy tới nội dung

Câu hỏi thường gặp

1. Có thể sử dụng CKS cho nhiều dịch vụ được không? Có mất thêm phí cho nhiều dịch vụ khác nhau không?

Trả lời
 • Có sử dụng VNPT SmartCA cho nhiều dịch vụ đã tích hợp với VNPT SmartCA. Không mất thêm phí khi phát sinh dịch vụ mới.

2. Gỡ app cài đặt lại thì có cần kích hoạt lại dịch vụ không?

Trả lời
 • Trường hợp sử dụng app iOS: Không cần.
 • Trường hợp sử dụng app Android: Cần phải kích hoạt lại.

3. Tôi muốn thay đổi thiết bị, bị mất thiết bị, mất thông tin khóa xác thực hoặc quên mã PIN thì làm thế nào?

Trả lời
 • Sử dụng chức năng Kích hoạt lại tài khoản trên app
Lưu ý
 • Chỉ sử dụng đối với tài khoản đã kích hoạt trước đó

4. Thiết bị không đủ an toàn để chạy ứng dụng VNPT SmartCA phải làm thế nào?

Trả lời
 • Android chọn một trong các cách:
  • Cài đặt app SuperSU - Root Checker, chọn Cài đặt(Settings) -> Hủy root hoàn thoàn(Full unroot), sau đó khởi động lại thiết bị.
  • Cài đặt app ES File Explorer, sau đó làm theo hướng dẫn
  • Cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới
 • iOS chọn một trong các cách:
 • Sau khi hoàn thành thực hiện kích hoạt tài khoản VNPT SmartCA

5. Thiết bị Android tôi đã bật tính năng nhận diện khuôn mặt, nhưng app vẫn báo cần phải sử dụng sinh trắc học để kích hoạt dịch vụ, tôi phải làm sao?

Trả lời
 • Hiện tại app hỗ trợ các sinh trắc học chính như: FaceID, Vân tay.
 • Ở các thiết bị Android như VSmart,... đó không phải là 1 dạng sinh trắc học, họ chỉ tạm gọi là Face Recognize. Vì vậy, bạn cần bật tính năng sử dụng vân tay để có thể kích hoạt tiếp.

6. Làm sao để tôi có thể đổi mật khẩu trên app?

Trả lời
 • Trên app VNPT SmartCA chọn menu Đổi mật khẩu. Mật khẩu phải chứa các ký tự đặc biệt: ~!@#\$%^&*_-+=`|(){}[]:;""<'>,.?/

7. Thiết bị của tôi không có Sinh trắc học, tôi có thể sử dụng app không?

Trả lời
 • Hiện tại dịch vụ hỗ trợ người dùng cả hai hình thức sử dụng sinh trắc học hoặc mã PIN để thực hiện xác thực giao dịch.

8. Tôi có thể dùng 2 thiết bị cho 1 tài khoản không?

Trả lời
 • Không được, để tăng cường tính bảo mật và đảm bảo tính duy nhất, chúng tôi ngăn chặn việc sử dụng 2 thiết bị cho 1 tài khoản bằng cơ chế CLONE DETECTION.

9. Tôi quên mật khẩu, làm cách nào để lấy lại mật khẩu?

Trả lời
 • Sử dụng chức năng Quên mật khẩu trên web hoặc app

10. Cách kiểm tra thời hạn chữ ký số?

Trả lời
 • Cách 1: Mở app VNPT SmartCA chọn menu Chứng thư số.
 • Cách 2: Truy cập website dịch vụ chọn menu Chứng thư số.

11. Khách hàng đã nhận được mail kích hoạt nhưng để quá 48h thì làm thế nào?

Trả lời
 • Yêu cầu hỗ trợ thực hiện gửi lại mail kích hoạt sau đó tiến hành kích hoạt lại.

12. Gửi email kích hoạt trong trường hợp cấp sai thông tin định danh?

Trả lời
 • Thực hiện thu hồi tài khoản và sau đó tạo mới theo thông tin định danh đúng nếu đã có CTS.
 • Nếu chưa có thực hiện Hủy duyệt cấp mới và khai báo trên ĐHSXKD.
 • Email kích hoạt sẽ được gửi ở bước tạo mới.

13. Thiết bị của tôi khi kích hoạt tài khoản báo "Không thể đăng ký thông báo"?

Trả lời
 • (1). Vào Settings -> Applications -> All -> Tìm Google Play servicesGoogle services framework xóa dữ liệu 2 dịch vụ này, khởi động lại thiết bị và kích hoạt tài khoản trên ứng dụng VNPT SmartCA.
 • (2). Trường hợp (1) không được cần thoát toàn bộ tài khoản của google trên thiết bị sau đó khởi động lại thiết bị, đăng nhập lại các tài khoản google và kích hoạt tài khoản trên ứng dụng VNPT SmartCA.
 • (3). Trường hợp cả (1),(2) không được thì cần cài lại thiết bị về trạng thái gốc sau đó kích hoạt tài khoản trên ứng dụng VNPT SmartCA.

14. Thiết bị của tôi khi kích hoạt tài khoản báo "Không tồn tại thông tin tài khoản trên hệ thống"?

Trả lời
 • Vui lòng kiểm tra lại Số định danh đã đúng với thông tin trong email Kích hoạt tài khoản chưa