Giải pháp

Giải pháp chứng thực chữ ký số của VNPT

VNPT CA

Là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của VNPT được Bộ TTTT cấp phép từ năm 2009.
 • Dịch vụ VNPT CA cung cấp chứng thư số cho Khách hàng tổ chức/ doanh nghiệp, cá nhân, cá nhân thuộc tổ chức/ doanh nghiệp chủ yếu dưới dạng USB Token. Ngoài ra VNPT còn cung cấp chứng thư số SSL, codesigning.
 • Khách hàng chủ yếu sử dụng USB Token để giao dịch trên các hệ thống như Thuế, Hải Quan, Kho bạc, BHXH và các hệ thống khác.

VNPT Smart CA

Là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa do VNPT tự nghiên cứu và phát triển, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của Châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Tích hợp dễ dàng trên đa nền tảng: website, app mobile, desktop.
 • Mỗi chứng thư số được cấp chỉ kích hoạt và sử dụng được trên 1 thiết bị duy nhất và có thể ký số trên tất cả ứng dụng đã tích hợp với SmartCA.
 • Gói cước đa dạng đáp ứng các nhu cầu của người dùng.
 • Quản lý tập trung trên hạ tầng tại VNPT.
 • Bảo mật cao: Tất cả các giao dịch ký số đều phải có sự đồng ký của người dùng thông qua việc xác thực qua app SmartCA.

VNPT CA Plugin

Là giải pháp tích hợp ký số cho các ứng dụng trình trên duyệt, hỗ trợ người dùng sử dụng USB Token để ký số.
 • Sản phẩm đóng gói, thời gian triển khai tích hợp đơn giản, nhanh chóng (2 tuần)
 • Không cần đầu tư server, hạ tầng.
 • Bảo mật cao (thiết bị do người dùng quản lý)
 • Hỗ trợ người dùng có sẵn USB Token (của tất cả nhà cung cấp đã được Bộ TTTT cấp phép) có thể thực hiện giao dịch ký số.

VNPT Signsever

Là giải pháp tích hợp ký số tập trung được triển khai trên hạ tầng của Khách hàng, trong đó Khóa ký của người dùng được lưu trữ trong thiết bị chuyên dụng như HSM.
 • Hỗ trợ tích hợp với đa nền tảng: App, Web App, Mobile, hỗ trợ người dùng ký số một cách tự động hoặc qua hình thức xác thực 2 lớp như SMS OTP.
 • Sản phẩm đóng gói, thời gian triển khai tích hợp đơn giản, nhanh chóng (2-4 tuần).
 • Người dùng không phải quản lý thiết bị, không phải cài đặt thêm phần mềm.
 • Ký số nhanh, tiện dụng, hỗ trợ ký số theo lô, ký số tự động.

CA Nội bộ

Là giải pháp cấp phát chứng thư số cho người dùng trong nội bộ của một tổ chức, CA nội bộ được triển khai trên hạ tầng của Khách hàng trong đó hệ thống chỉ cấp phát chứng thư số cho người dùng trong nội bộ của tổ chức, giá trị pháp lý của chữ ký số được ký bằng chứng thư số nội bộ chỉ có giá trị pháp lý trong phạm vi của tổ chức, không có giá trị ra bên ngoài
 • Không mất chi phí chứng thư số, không giới hạn số lượng chứng thư số.
 • Khách hàng chủ động cấp phát, thu hồi chứng thư số cho người dùng.
 • Ký số nhanh, tiện dụng.