Bảng giá VNPT SmartCA

GÓI DOANH NGHIỆP CƠ BẢN
12 Tháng

1.273.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
12 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 500
24 Tháng

2.190.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
24 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 500
36 Tháng

2.912.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
36 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 500
GÓI DOANH NGHIỆP NÂNG CAO
Advanced
12 Tháng

1.909.500

VNĐ

Thời gian sử dụng:
12 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000
Advanced
24 Tháng

3.285.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
24 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000
36 Tháng

4.368.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
36 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000
GÓI CÁ NHÂN THUỘC TỔ CHỨC CƠ BẢN
GÓI CÁ NHÂN THUỘC TỔ CHỨC NÂNG CAO
GÓI CÁ NHÂN CƠ BẢN
GÓI CÁ NHÂN NÂNG CAO
Gói SmartCA dùng 01 lần
01 Tháng

20.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
01 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa: 10 lượt ký
Thời gian sử dụng tối đa: 30 ngày
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000
Số lượt ký tối đa: 10 lượt ký