Bảng giá VNPT SmartCA

GÓI DOANH NGHIỆP CƠ BẢN
12 Tháng

1.273.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
12 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 500
24 Tháng

2.190.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
24 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 500
36 Tháng

2.912.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
36 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 500
GÓI DOANH NGHIỆP NÂNG CAO
Advanced
12 Tháng

1.909.500

VNĐ

Thời gian sử dụng:
12 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000
Advanced
24 Tháng

3.285.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
24 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000
36 Tháng

4.368.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
36 Tháng

ĐẶT MUA

Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây
Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000
GÓI CÁ NHÂN THUỘC TỔ CHỨC CƠ BẢN
GÓI CÁ NHÂN THUỘC TỔ CHỨC NÂNG CAO