Nhảy tới nội dung

Giới thiệu

Mục đích của tài liệu

Tài liệu mô tả kịch bản và đặc tả tích hợp dành cho các Khách hàng đã có sẵn ứng dụng mobile có nhu cầu tích hợp với dịch vụ VNPT SmartCA để thực hiện nghiệp vụ cấp phát chứng thư số gói Onetime CA và ký số lên các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng. Tăng trải nghiệm cho người dùng, tạo giao diện liền mạch khi sử dụng ứng dụng của đơn vị tích hợp với việc nhúng lõi của VNPTSmartCA trực tiếp. Các hệ thống sẵn có của Khách hàng như:

 • Hệ thống giao dịch ngân hàng.
 • Hệ thống giao dịch chứng khoán.
 • Hệ thống tài chính.
 • Hệ thống quản lý Bảo hiểm.
 • Hệ thống quản lý văn bản điện tử (eOffice, iOffice).
 • Hệ thống quản lý Hợp đồng điện tử ( eContract).
 • Hệ thống quản lý Bệnh án điện tử ( HIS, eHealth, LIS, PACS).
 • Hệ thống hóa đơn điện tử ( invoice).
 • Hệ thống quản lý giáo dục (edu).
 • Hệ thống cổng dịch vụ công (eGov).
 • Và các hệ thống khác.

Đối tượng sử dụng tài liệu

Tài liệu dành cho đội ngũ kỹ thuật, lập trình viên của Khách hàng hoặc của bên thứ 3 ( trường hợp Khách hàng thuê, mua phần mềm của một bên thứ 3) sử dụng để thực hiện các bước tích hợp ký số lên các giao dịch với VNPT SmartCA.

Sơ đồ luồng kích hoạt tài khoản

Mô hình VNPTSmartCA SDK nhúng trực tiếp vào ứng dụng của khách hàng