Nhảy tới nội dung

Tạo tài khoản

Bước 1 Tạo tài khoản kết nối hệ thống VNPT SmartCA

Để ứng dụng của Khách hàng có thể kết nối được với hệ thống VNPT SmartCA thì cần được cấp tài khoản (bao gồm Client_Id và Client_Secret). Thông tin tài khoản định danh ứng dụng sẽ được VNPT khởi tạo và gửi vào email của Quản trị viên. Các thông tin khởi tạo định danh của ứng dụng bao gồm:

 • Tên Khách hàng
 • Tên ứng dụng
 • Email Quản trị viên
 • Số điện thoại của Quản trị viên
 • Redirect Uri: chuyển hướng đăng nhập của người dùng về ứng dụng của Khách hàng sau khi người dùng đăng nhập thành công vào VNPT SmartCA.
 • Callback Uri: Trả kết quả giao dịch về ứng dụng của Khách hàng sau khi người dùng xác nhận giao dịch ký số thành công qua hệ thống VNPT SmartCA

Bước 2 Tạo tài khoản thử nghiệm

Để thực hiện các giao dịch ký số trên các ứng dụng thì người dùng (Thuê bao) cần được cấp chứng thư số, thông tin cấp chứng thư số cho người dùng bao gồm:

 • Đối với cá nhân:
  • Họ và tên
  • Số CMT/ CCCD/ Hộ chiếu
  • eMail (nhận mail kích hoạt dịch vụ)
  • Số điện thoại
 • Đối với tổ chức:
  • Tên tổ chức
  • Mã số thuế
  • eMail (nhận mail kích hoạt dịch vụ)
  • Số điện thoại

Thông tin khởi tạo tài khoản người dùng thử nghiệm được tổng hợp và gửi đầu mối hỗ trợ kỹ thuật của VNPT thực hiện.

Bước 3 Kích hoạt dịch vụ

Người dùng thực hiện cài đặt app VNPT SmartCA (iOS, Android) trên thiết bị di động sau đó kích hoạt dịch vụ theo thông tin nhận được trong email.

Tải app demo tại đây

Bước 4 Code tích hợp