Nhảy tới nội dung

Ký tài liệu nâng cao

Lưu ý
 • Chức năng Ký số nâng cao chỉ hỗ trợ ký tài liệu với định dạng .pdf.

1. Mục đích

 • Cho phép người dùng thực hiện thiết lập chữ ký số lên các tài liệu được tải lên trên ứng dụng VNPT SmartCA.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Bước 1. Tải tài liệu lên

 • Anh/chị đăng nhập ứng dụng VNPT SmartCA

 • Tại màn hình chính của ứng dụng, nhấn vào Biểu tưởng Chọn tài liệu ký để tải tài liệu lên

 • Ứng dụng cho phép tải tài liệu bằng cách: Chụp ảnh tài liệu, Ảnh có sẵn, Tệp

 • Bước 2: Thiết lập chữ ký

 • Sau khi đã tải tài liệu lên ứng dụng thành công, anh/chị tiếp tục thực hiện thiết lập chữ ký cho mình.

 • Bước 3: Ký tài liệu

 • Tiếp đó, người dùng thực hiện ký tài liệu của mình bằng cách:

 • Kéo chữ ký vào vị trí cần ký trên tài liệu

 • Nhấn Hoàn thành đặt chữ ký vào tài liệu

 • Nhấn để thực hiện ký vào tài liệu

 • Khi đó hệ thống yêu cầu xác thực. Anh/chị có thể thực hiện xác nhận theo phương thức mà mình đã thiết lập trước đó: Face ID, Touch ID, Password.

Lưu ý Về hệ điều hành và phương thức bảo mật để thực hiện ký số từ xa
 • Hệ điều hành: Android 6.0 trở lên, iOS 10 trở lên
 • Phương thức bảo mật:
 • iOS: Touch ID hoặc FaceID
 • Android: Touch ID (không đáp ứng FaceID trên điện thoại Android)
 • Nhấn Đồng ý để chấp nhận xác thực

 • Thực hiện Xác nhận ký theo phương thức xác thực anh/chị đã thiết lập.

 • Ứng dụng sẽ thông báo ký thành công tài liệu. Như vậy, anh/chị đã thực hiện ký tài liệu thành công trên ứng dụng VNPT SmartCA.