Nhảy tới nội dung

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

Yêu cầu thiết bịQuét QRCodeTải trên
iOSHệ điều hành >= 12.0
Không bị Jailbreak
AndroidHệ điều hành >= 6.0
Không bị Root