Nhảy tới nội dung

ĐỔI MẬT KHẨU

Bước 1: Chọn chức năng Đổi mật khẩu

  • Ấn chọn Khác. Sau đó chọn Đổi mật khẩu

Bước 2: Thực hiện đổi mật khẩu

  • Thay đổi lại mật khẩu mới
  • Nhập mã xác thực gửi về SĐT