Nhảy tới nội dung

HƯỚNG DẪN GIA HẠN CHỨNG THƯ SỐ

Lưu ý
  • Quý Khách hàng có thể chủ động gia hạn chứng thư số trước thời điểm chứng thư số hết hạn để tránh làm gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ

  • Đối với chứng thư số thuộc Khách hàng tổ chức, doanh nghiệp hoặc Cá nhân trong TC-DN, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhân viên kinh doanh VNPT để thực hiện thủ tục gia hạn

Bước 1 Chọn chứng thư số

  • Chọn mục Chứng thư số, sau đó chọn Gia hạn.
  • Bấm chọn vào chứng thư số cần gia hạn để chuyển bước tiếp theo.

Bước 2: Lựa chọn gói chứng thư số

Lựa chọn gói chứng thư và bấm Thanh toán

Bước 3 Thanh toán

Thực hiện thanh toán online theo hướng dẫn trên ứng dụng

Bước 4 Ký phiếu đề nghị gia hạn chứng thư số

  • Thực hiện ký phiếu gia hạn bằng hợp đồng điện tử

Quý khách vui lòng đợi VNPT thẩm định hồ sơ và  duyệt cấp Gia hạn Chứng thư số