Nhảy tới nội dung

HƯỚNG DẪN TẠO GIAO DỊCH KÝ SỐ

Bước 1 Chọn chức năng ký số và tài liệu ký

  • Chọn màn hình Ký số
  • Bấm "Chọn tài liệu cần ký số" sau đó bấm Chọn tệp (các file tài liệu từ thiết bị người dùng) hoặc Chụp ảnh

Bước 2: Ký số

  • Ký số
  • Chọn Ký tất cả để ký số

HOẶC

  • Ký số nâng cao (chỉ áp dụng cho file PDF)
  • Chọn Ký nâng cao
  • Thiết lập loại chữ ký số theo mong muốn và bấm Hoàn thành

Bước 3: Xác nhận giao dịch

  • Nhập mã PIN để xác thực hoặc sử dụng sinh trắc học (đã thiết lập)

Bước 4: Chia sẻ tài liệu

  • Chọn biểu tượng chia sẻ tài liệu
  • Chọn đích đến (ứng dụng/người nhận) để chia sẻ