Nhảy tới nội dung

HƯỚNG DẪN ĐỔI THIẾT BỊ, ĐỔI PIN, KÍCH HOẠT LẠI CHỨNG THƯ SỐ

Quý khách có thể thực hiện đổi thiết bị xác thực  để tiếp tục sử dụng dịch vụ ký số từ xa VNPT SmartCA (trường hợp mất/hỏng thiết bị, muốn sử dụng trên thiết bị khác, quên PIN, mất khóa xác thực)  một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Bước 1 Tải và cài đặt ứng dụng VNPT SmartCA trên thiết bị mới

  • Thực hiện tải ứng dụng VNPT SmartCA trên CH Play hoặc App Store hoặc quét mã QR code trên website http://smartca.vnpt.vn

Bước 2 Đăng nhập tài khoản trên thiết bị mới

Bước 3 Chọn Chứng thư số cần đổi

  • Chọn màn hình Chứng thư số
  • Chọn chứng thư số cần thay đổi và chọn Đổi thiết bị

Bước 4 Ký phiếu yêu cầu

  • Bấm Ký điện tử.
  • Vẽ chữ ký điện tử và ấn Xác nhận

Bước 5 Kích hoạt chứng thư số

Sau khi gửi yêu cầu đổi thành công, Quý khách cần kích hoạt chứng thư số trước khi sử dụng chứng thư số trên thiết bị mới.

Xem hướng dẫn chi tiết tại mục

Hướng dẫn Kích hoạt chứng thư số