Nhảy tới nội dung

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT CHỨNG THƯ SỐ

Sau khi hồ sơ được phê duyệt, Quý khách vui lòng thực hiện kích hoạt chứng thư số.

Bước 1 Nhận thông báo kích hoạt

 Bấm chọn Kích hoạt ngay tại thông báo kích hoạt chứng thư số ở trang chủ.

Bước 2 Tạo mã PIN để xác thực giao dịch ký số

  • Quý khách tự thiết lập mã PIN và ấn Tiếp theo
  • Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại

Bước 3 Ký biên bản nghiệm thu dịch vụ

Kiểm tra kỹ thông tin và ấn Ký xác nhận