Nhảy tới nội dung

Tạo tài khoản

Bước 1 Tạo tài khoản Đối tác kết nối đến hệ thống VNPT SmartCA

Để ứng dụng của Đối tác có thể kết nối được với hệ thống VNPT SmartCA thì cần được cấp tài khoản (bao gồm Client_Id và Client_Secret). Thông tin tài khoản định danh ứng dụng sẽ được VNPT khởi tạo và gửi vào email của Quản trị viên. Các thông tin khởi tạo định danh của ứng dụng bao gồm:

 • Tên Khách hàng
 • Tên ứng dụng
 • Email Quản trị viên
 • Số điện thoại của Quản trị viên
 • Redirect Uri: chuyển hướng đăng nhập của người dùng về ứng dụng của Khách hàng sau khi người dùng đăng nhập thành công vào VNPT SmartCA.
 • Callback Uri: Trả kết quả giao dịch về ứng dụng của Khách hàng sau khi người dùng xác nhận giao dịch ký số thành công qua hệ thống VNPT SmartCA

Bước 2: Tạo tài khoản người dùng

Để thực hiện giao dịch ký số trên ứng dụng của đối tác thì người dùng (Thuê bao) cần được cấp chứng thư số, thông tin yêu cầu cấp chứng thư số cho người dùng bao gồm:

 • Đối với cá nhân:

  • Họ và tên
  • Số CMT/ CCCD/ Hộ chiếu
  • email (nhận mail kích hoạt dịch vụ)
  • Số điện thoại
  • Ảnh chụp CMND/CCCD/HC, ảnh chân dung
 • Đối với tổ chức:

  • Tên tổ chức
  • Mã số thuế
  • email (nhận mail kích hoạt dịch vụ)
  • Số điện thoại
  • Ảnh chụp CMND/CCCD/HC, ảnh chân dung người đại diện
  • Ảnh chụp Giấy chứng nhận đăng kinh doanh

Từ hệ thống của Đối tác gửi yêu cầu cấp chứng thư số cho người dùng sang hệ thống VNPT SmartCA.

Hệ thống VNPT SmartCA sẽ khởi tạo tài khoản và gửi thông tin về email cho người dùng.

Bước 3: Người dùng Kích hoạt dịch vụ

Người dùng thực hiện Kích hoạt dịch vụ trên app của Đối tác theo thông tin nhận được trong email.

Bước 4: Code tích hợp