Nhảy tới nội dung

Giới thiệu

Mục đích của tài liệu

Tài liệu mô tả kịch bản và đặc tả tích hợp dành cho các đơn vị đã có sẵn ứng dụng mobile có nhu cầu tích hợp với dịch vụ VNPT SmartCA để thực hiện các nghiệp vụ ký số lên các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng. Tăng trải nghiệm cho Khách hàng, tạo giao diện liền mạch khi từ ứng dụng của đơn vị tích hợp tự động mở ứng dụng VNPT SmartCA để Khách hàng ký số. Các hệ thống sẵn có của Khách hàng như:

 • Hệ thống giao dịch ngân hàng.
 • Hệ thống giao dịch chứng khoán.
 • Hệ thống tài chính.
 • Hệ thống quản lý Bảo hiểm.
 • Hệ thống quản lý văn bản điện tử (eOffice, iOffice).
 • Hệ thống quản lý Hợp đồng điện tử (eContract).
 • Hệ thống quản lý Bệnh án điện tử (HIS, eHealth, LIS, PACS).
 • Hệ thống hóa đơn điện tử (invoice).
 • Hệ thống quản lý giáo dục (edu).
 • Hệ thống cổng dịch vụ công (eGov).
 • Và các hệ thống khác.

Đối tượng sử dụng tài liệu

 • Tài liệu dành cho đội ngũ kỹ thuật, lập trình viên của Khách hàng hoặc của bên thứ 3 ( trường hợp Khách hàng thuê, mua phần mềm của một bên thứ 3) sử dụng để thực hiện các bước tích hợp ký số lên các giao dịch với VNPT SmartCA.